Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

AKTUALITY

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Setkání vedoucích tříkrálové sbírky

Dne 5.2. 2016 v 19.00 hodin na faře ve Veselí nad Moravou proběhne setkání vedoucích skupinek tříkrálové sbírky. Další setkání se uskuteční 11.2. 2016 v 18.00 hodin na faře ve Vnorovech.

Všichni jste srdečně zváni!

 

Výsledky tříkrálové sbírky 2016

Tříkrálová sbírka

Koledníci v ulicích

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Ilustrační snímek: Koledníci ze Světlé nad Sázavou

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

Ve Veselí nad Moravou se koledníci setkají s otcem arcibiskupem

Národní potravinová sbírka

Ve Veselí nad Moravou proběhla Národní potravinová sbírka.

Paliativní a hospicová péče

Beseda o paliativní a hospicové péči