Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Přednáška P. Kodeta

AKTUALITY

Setkání vedoucích tříkrálové sbírky

Dne 5.2. 2016 v 19.00 hodin na faře ve Veselí nad Moravou proběhne setkání vedoucích skupinek tříkrálové sbírky. Další setkání se uskuteční 11.2. 2016 v 18.00 hodin na faře ve Vnorovech.

Všichni jste srdečně zváni!

 

Výsledky tříkrálové sbírky 2016

Tříkrálová sbírka

Koledníci v ulicích

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Ilustrační snímek: Koledníci ze Světlé nad Sázavou

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Žehnání tříkrálovým koledníkům

Ve Veselí nad Moravou se koledníci setkají s otcem arcibiskupem

Národní potravinová sbírka

Ve Veselí nad Moravou proběhla Národní potravinová sbírka.

Paliativní a hospicová péče

Beseda o paliativní a hospicové péči

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Uprchlíci z válkou zmítaných zemí míří do Evropy, přicházejí vyčerpaní a doslova s holýma rukama. Mnohým z našich spoluobčanů není jejich osud lhostejný a rádi by ke zlepšení neradostného údělu migrantů něčím přispěli. Charita ČR připravila z popudu České biskupské konference elektronickou databázi, kde mohou lidé nabízet svoji pomoc ve formě ubytování, materiální či dobrovolné výpomoci.