Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Přednáška P. Kodeta

KDO JSME

Dne 16.5.1991 byla ve Veselí nad Moravou zřízena charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba jako nestátní zdravotnické zařízení s registrací u Okresního úřadu Hodonín. A byla to právě ošetřovatelská a pečovatelská služba sester a pečovatelek, díky níž vešla Charita do povědomí široké veřejnosti.

Z kroniky Charity Veselí nad Moravou:

"Již od 14. září pořádá Charita pro zájemce pod vedením odborných lékařských pracovníků a profesorů tříměsíční zdravotní charitativní kurs bl. Zdislavy. Předepsanou praxi nám ochotně umožnili v lůžkové části NsP u primáře MUDr. Lukeše. Po ukončení studia a složení zkoušky získá 32 těchto absolventů malý "diplom charitního pracovníka". Tito absolventi budou zapojeni do zdravotní charitativní činnosti."

Tohoto kurzu se zúčastnili věřící nejen z Veselí nad Moravou,ale také z Kyjovska a Uherského Ostrohu. Mezi přednášejícími byla řada lékařů, sester a místní kněz P. Josef Janek.

                       Kronika- ustanovení Charity          Kronika - Společná fotografie         

                         Ustanovení Charity                     Společná fotografie absolventů kurzu

Postupem času Charita rostla a nyní je nepostradatelnou součástí systému zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v našem městě. Navazuje na péči lůžkových zařízení a ambulantní péči, kterou poskytují praktičtí lékaři. Poskytuje zdravotní služby: např. komplexní ošetřovatelskou péči, která zahrnuje hygienickou péči, prevenci a ošetření dekubitů, cévkování, převazy, aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, sledování fyziologických funkcí a sociální péči zahrnující mj. celkovou koupel včetně mytí vlasů, jednoduché ošetřovatelské výkony, donášku obědů, ohřátí a podání obědu, nákupy, pochůzky, donášku léků, úklid, včetně mytí oken, pedikúru a další výkony dle dohody a domluvy s klientem, nebo jeho příbuznými.

Na úhradu pečovatelských výkonů klient zčásti přispívá, zbývající náklady na poskytování této služby jsou hrazeny ze státní dotace a dotací městských a obecních úřadů. Výkony v ošetřovatelské službě, které indikuje ošetřující lékař pacienta, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

Charita

 

POSLÁNÍ CHARITY

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi (stanovy Arcidiecézní charity Olomouc, dále ACHO).

Cíle a činnost

Hlavní činností ACHO je činnost charitativní, tj. zejména:

  • pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí
  • zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení

Vedlejší činností ACHO je činnost hospodářská, tj. obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

 

 PODPORUJÍ NÁS

 Za dobrou spolupráci a finanční podporu děkujeme:

                                                                                                                                                

      

 

nadace-agrofert-logo (002)     

 

 Městům:

                                 kyjov

                       Veselí nad Moravou                                 Bzenec                                          Kyjov

 

Obcím:   

       

               Blatnice                Blatnička                 Domanín               Hroznová Lhota             Hrubá Vrbka
            pod sv. Ant.

  
   

            Javorník                  Kněždub                   Kozojídky                     Kuželov                          Lipov

 

   

            Louka                           Malá Vrbka               Moravský Písek               Suchov                     Syrovín

 

     

                  Tasov               Tvarožná Lhota        Velká nad Veličkou              Vnorovy                     Žeraviny

 

      Nova_Lhota

             Nová Lhota

 

Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme:

     

 

Spolupracují s námi:

                                               VZŠ Veselí nad Moravou         Veselské kulturní centrum