Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Koledníci v ulicích

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2016 - každá koruna pomáhá

 
Ve dnech od 8. do 10. ledna 2016 proběhne ve městě Veselí nad Moravou a okolních obcích Tříkrálová sbírka.
 

 
Opět vyjdou do ulic koledníci, aby zvěstovali radostnou zvěst o narození Spasitele a aby požádali o finanční pomoc pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí. Z výtěžku Tříkrálové sbírky byly v tomto roce pořízeny např. elektrické zvedáky, byla podpořena služba osobní asistence, ze zahraničních projektů např. dětský domov na Ukrajině, nebo projekty na Haiti. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispějí, i těm, kteří se budou na sbírce aktivně podílet.

 

Kristina Komoňová

koordinátorka sbírky