Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Mimořádné události

Pomoc Charity Veselí nad Moravou při mimořádných událostech

Zasáhla Vás nebo Vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci? Přišli jste v jediném okamžiku o vše? Hledáte někoho, o koho se opřít?

Charita Veselí nad Moravou působící ve Vašem regionu je připravena Vám pomoci v případě

  • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy)
  • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie)
  • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost)

Nabízíme Vám

  • Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací)
  • Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika)
  • Fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami)
  • Duchovní pomoc a první psychologická pomoc
  • Finanční pomoc
  • Zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci

Pomáháme

  • jednotlivcům, rodinám, komunitám

Naše pomoc nemá povahu rychlé itervence, tzn. příjezd po nahlášení v reálném čase (jako např. složky typu HZS, RZP).