Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Nová služba Charity Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou začala provozovat novou službu

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

 

 „Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.“                                                                                                                      L. N. Tolstoj

 

Číslo registrace:                      7212507 Vedoucí služby:                     Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů Pracovní tým:                         Mgr. Táňa Faltisová, Mgr. Jana Pinkavová        Adresa:                                   Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon:                                  518 323 199, 776 689 488

email:                                      sas@veselinm.charita.cz

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je jednou z nabízených služeb Charity Veselí nad Moravou.

 

Poslání služby

Posláním služby je nabídnout podporu a pomoc rodinám s nezaopatřeným dítětem nebo dětmi, jejichž vývoj je nebo by mohl být ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodina nedokáže sama bez pomoci překonat.

 

Cíl poskytované služby

Cílem služby je podpora jednotlivých členů rodiny v aktivním zapojení do řešení jejich nepříznivé sociální situace s ohledem na jejich možnosti. Záměrem služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.

 

Co nabízíme:

 • pomoc s výchovou dětí a jejich zapojováním do chodu domácnosti,
 • pomoc s přípravou dětí do školy,
 • pomoc s každodenní péčí o dítě,
 • pomoc s hospodařením rodiny, s finančními problémy,
 • pomoc s chodem domácnosti,
 • doprovody na úřady, do škol, apod.
 • pomoc s vyřizováním tiskopisů,
 • pomoc s komunikací s úřady,
 • poskytnutí informací o dávkách státní sociální podpory a dávkách hmotné nouze,
 • pomoc s řešením bytové situace,
 • pomoc při hledání zaměstnání,
 • zprostředkování kontaktů na odborné pracoviště (právní poradenství, dětský psycholog, apod.),
 • předcházení odebrání dítěte z rodinného prostředí,
 • pomoc při navrácení dítěte zpět do rodinného prostředí.

 

Zásady poskytování služby

 • dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně,

 

 • diskrétnost a mlčenlivost - uživateli je zajištěno bezpečné prostředí,
 • individuální přístup - respektujeme jedinečnost rodiny a její zvyklosti,
 • zachování lidské důstojnosti a respektování lidských a občanských práv,
 • bezplatnost.

 

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)

Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem nebo dětmi do 18 let (studující do 26 let), které bydlí v ORP Veselí nad Moravou a nacházejí se dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci. Rodinou rozumíme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o dítě nebo děti.

 

Forma poskytování služby

Služba je poskytována v terénní i ambulantní formě.

 

Terénní forma služby je poskytována v prostředí, kde uživatel žije (tj. především v domácnosti), dále v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas, případně formou doprovodu.

 

Ambulantní forma služby je poskytována v kanceláři Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 136). Ambulantní forma služby není učena osobám, které potřebují bezbariérový vstup. Tyto osoby mohou využít terénní formu služby.

 

Pracovní doba:                                

pondělí            07:30 – 17:00 

úterý               07:30 – 15:30            

středa              07:30 – 16:30            

čtvrtek            07:30 – 15:30

pátek               07:30 – 15:30 

 

Terénní forma:                                                                               

úterý               08:00 – 11:30             12:00 - 15:30                         

středa             08:00 – 11:30             12:00 - 16:30             

čtvrtek            08:00 – 11:30

pátek               08:00 – 11:30 

 

Ambulantní forma:

pondělí            08:00 – 11:30             12:00 – 16:00