Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Paliativní a hospicová péče

Beseda o paliativní a hospicové péči

 

Charita Veselí nad Moravou uspořádala dne 13. 11. 2015 v prostorách velkého sálu na Panském dvoře zajímavou besedu na téma paliativní a hospicové péče, kterou zároveň i poskytuje. Besedu uvedla a přítomné přivítala paní Jana Žádníková, vrchní sestra Charity Veselí nad Moravou. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými pojmy a příklady z praxe. Paliativní a hospicová péče je odborná péče, zaměřená na souhrn zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních služeb, které jsou poskytovány pacientům v terminálním stádiu života v jejich domácím prostředí. Na péči se podílí tým zdravotních sester, pečovatelek, sociálního pracovníka, lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního a dobrovolníků.

Účastníci této besedy se mimo jiné dozvěděli, že  cílem hospicové péče je udržet vysokou kvalitu života i v jeho závěrečných fázích. Je kladen důraz na potřeby pacienta, tišení bolesti, zmírnění pocitu osamělosti, blízkost pomáhajícího. Součástí péče je odborné poradenství, pomoc a podpora při doprovázení těžce nemocných a jejich rodinám. V závěru besedy byl prostor pro dotazy, na které odpovídali přednášející - MUDr. Anna Ondračková, odborná lékařka onkologie  a Blažena Hanáková, vedoucí domácí péče David v Kyjově. 

 

přednáška hospic 2_pdf.pdf (dokument Adobe PDF)přednáška hospic 2_pdf.pdf