Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Postní almužna 2015

 

 

Postní krabička se stává symbolem postní doby.

 

Také letos se můžete přidat k aktivitě, která se v postní době stala již tradicí.

Peníze za požitky, které si během postu odřeknete, můžete vložit do papírové krabičky. Tyto prostředky poté Církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Již 7 rok je Postní almužna projevem solidarity stovek lidí, kteří se nezištně obětuji pro pomoc druhým.

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Využití

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Časový průběh

Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (18. února 2015), nebo zejména pak na 1. neděli postní (22. února 2015), a potrvá až do konce postního období (3. dubna 2015). Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky obvykle vracejí do kostela již na Květnou neděli (29. března 2015).

Poselství papeže Františka k postní době 2 015