Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Předání nového automobilu

Předání nového automobilu

Charita Veselí nad Moravou dostala nový automobil

V pátek, 7. února 2014, se ve Vinotéce Víno Hruška uskutečnilo slavnostní předání nového automobilu pro pečovatelskou službu Charity Veselí nad Moravou. Klíče od automobilu převzal ředitel Charity ve Veselí nad Moravou Petr Kolařík od zástupce společnosti Kompakt s. r. o., která oslovovala jednotlivé sponzory. Při této příležitosti byl automobil slavnostně požehnán Mons. Václavem Vrbou, děkanem ve Veselí nad Moravou. Automobil byl pořízen za finanční podpory firem v oblasti působnosti Charity Veselí nad Moravou. Tímto bychom rádi poděkovali všem firmám, které tento projekt podpořily a také vinotéce Víno Hruška za poskytnutí pohoštění a prostor při předávání automobilu.