Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Sbírka ve spolupráci s prodejnou Billa

Pomoc lidem v nouzi

Všechny prodejny Billa se v rámci společenské odpovědnosti každoročně zapojují do charitativních projektů. Cílem těchto projektů je pomoci potřebným v nejbližším okolí.

V prodejně Billa ve Veselí nad Moravou byly v rámci tohoto projektu umístěny kasičky, do kterých mohli dárci přispívat. Výtěžek z těchto pokladniček byl 10.104,- Kč.

Finanční prostředky budou využity prostřednictvím Charity Veselí nad Moravou na pomoc lidem v nouzi v blízkém okolí.

Děkujeme všem dárcům.