Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2015

Obracíme se s prosbou na všechny dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do Tříkrálové sbírky 2015, buď jako vedoucí skupinek nebo jako tříkráloví koledníci. Svou službu můžete přijít nabídnout na Charitu ve Veselí nad Moravou, podrobnější informace na telefonním čísle

731 626 081

 

Předem Vám děkujeme za Vaši iniciativu, bez níž by se Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit.

S přáním pokojných dnů

Kristina Komoňová, koordinátorka sbírky