Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Letos již po čtrnácté se vydali do ulic Veselska tříkrálové skupinky, aby přinášeli radostnou zvěst a zároveň žádali o pomoc pro potřebné.

Ve Veselí nad Moravou letos vyšlo 43 skupinek, v celém děkanátu Veselí nad Moravou to bylo 170 skupinek.

V této chvíli jsou známy již průběžné výsledky. Do dnešního dne bylo rozpečetěno 90 pokladniček, jejichž výnos činí 450 182 Kč. Konečné výsledky budou známy v průběhu příštího týdne.

Tříkrálová sbírka trvá do 14. 1. 2013, do této doby je možno přispívat také do pokladniček umístěných v budově Charity ve Veselí nad Moravou nebo v Lékárně u sv. Lukáše.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky jakýmkoli způsobem zapojili a také všem, kteří přispěli svým finančním darem.