Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Ukončení sbírky školních pomůcek

Sbírka školních pomůcek  Sbírka školních pomůcek

V srpnu 2017 vyhlásila Charita Veselí nad Moravou sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin. V rámci sbírky se podařilo nashromáždit velké množství školních aktovek, batohů, sešitů, psacích potřeb, výtvarných potřeb, pouzder, složek na sešity a dalších školních potřeb, které udělaly dětem velkou radost. Sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Anička předaly školní pomůcky do rodin, které si nemohou dovolit nakoupit svým dětem plnohodnotné potřeby do školy. Napomohly tím začlenění těchto dětí do kolektivu vrstevníků a zpříjemnily jim začátek nového školního roku. Vážíme si všech dárců, kteří projevili sounáležitost s rodinami v nepříznivé sociální situaci a do této sbírky přispěli. Děkujeme.

PhDr. Táňa Faltisová