Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Volné místo pro uživatele- Stacionář Toník

StacionářVeselí nad Moravou- Ve Stacionáři Toník se uvolnilo jedno místo pro nového uživatele....

Ve Stacionáři Toník se nám uvolnilo místo pro přijetí nového uživatele. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 518 322 390 nebo osobně na adrese Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou.

 

Naše poslání

Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Snažíme se zabránit jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti
a umožňujeme využití jejich jinak volného času. Své aktivity zaměřuje stacionář Toník na pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, ale žijí se svými blízkými doma.
 

Cílová skupina

Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří děti a mladí lidé do 45 let, kteří mají mentální, tělesné nebo kombinované postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, pro které je služba určena:

  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením

 

Více informací o Stacionáři Toník naleznete zde.

Fotografie ze Stacionáře Toník jsou dostupné zde.

 

Hledáme mezi sebe nového kamaráda. Nevíš o někom?

Toník