Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

 

Výtvarná soutěž

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: CHARITA OČIMA DĚTÍ

 

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:

Máš bohatou fantazii? Znáš práci Charity Veselí nad Moravou? Dokážeš si představit, kdo na Charitě pracuje a jakým způsobem? Znáš někoho, komu pracovníci Charity Veselí nad Moravou pomohli?

S pomocí paní učitelky či pana učitele, rodičů, si můžeš třeba na internetu vyhledat, co znamená slovo Charita, co to je za organizaci, že její jednou složkou je i organizace, která sídlí ve Veselí
nad Moravou a poskytuje různé služby.

Doporučené zdroje:

http://www.charita.cz/

http://www.veselinm.charita.cz/

http://www.acho.charita.cz/

http://www.trikralovasbirka.cz/

 Kategorie:

§  soutěž je určena pro čtyři kategorie, z nichž budou vyhlášeni hlavní vítězové soutěže.

I. Kategorie:              1. – 3. třída

II. Kategorie:             4. – 6. třída

III. Kategorie:            7. – 9. třída

IV. Kategorie:           Výtvarné a umělecké kroužky

Pro děti, které navštěvují v rámci volného času výtvarné kroužky např. na ZUŠ je určena poslední kategorie: Výtvarné a umělecké kroužky.

Pravidla:

Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • název práce
  • soutěžní kategorie
  • poštovní adresa školy (případně adresa účastníka soutěžícího jednotlivě)

Soutěže se mohou účastnit jak celé školy, tak i jednotlivci. V případě, že se budou účastnit celé školy, tak každá práce musí být označena jednotlivcem (jméno, příjmení, datum narození…..). Každý účastník může odevzdat pouze jednu výtvarnou práci. Práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou
na papír (maximální velikost papíru – formát A3). Výtvarná díla odešlete nebo odevzdejte na Charitě ve Veselí nad Moravou adresa: Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou. 
Kontaktní osoba: Aneta Davidová, DiS. - Tel: 731 339 928

Ceny:

Každá z kategorií bude oceněna hodnotnými cenami.

Všeobecné informace:

Kontaktní osoba: Aneta Davidová, DiS., mail: aneta.davidova@veselinm.charita.cz, tel.: 731 339 928

Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašující organizace si vyhrazuje právo se zaslanými výtvarnými díly volně disponovat nebo využívat je pro distribuci a jiné účely. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.

Vítěze z každé kategorie zveřejníme v květnu 2016 prostřednictvím internetových stránek. Slavnostní vyhlášení soutěže a předávání cen se uskuteční v rámci oslav 25. výročí Charity a to 23. 6. 2016. Prostřednictvím internetových stránek budeme informovat o termínu a čase vyhlášení vítězů.