Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Využití Tříkrálové sbírky v roce 2017

Tříkrálová sbírka

V roce 2017 jsme v našem regionu shromáždili celkem 983 789,04 Kč (výnos pokladniček spolu s penězi zaslanými na účet a DMS). Díky tomuto výnosu jsme mohli lépe pomáhat lidem v nouzi.

Díky výtěžku v roce 2017 jsme podpořili:

  • Lidi bez domova a jejich potřeby (částkou 15 000 Kč)
  • Centrum pro rodinu ve Veselí nad Moravou (částkou 30 000 Kč)
  • Rodiny s dětmi a lidi v nouzi (částkou 150 000 Kč)
  • Činnosti směřující ke zlepšení zázemí sociálních služeb - rekonstrukce objektu (částkou 373 685,19 Kč)

Zbylou část peněz využila Arcidiecézní Charita Olomouc a Charita ČR na své sociální prokekty, např. humanitární pomoc do zahraničí.

Více informací na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.acho.charita.cz.

 

Všem dárcům děkujeme!