Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Žehnání tříkrálovým koledníkům

Ve Veselí nad Moravou se koledníci setkají s otcem arcibiskupem

Dně 2. 1. 2015 se uskuteční ve Veselí nad Moravou setkání tříkrálových koledníků s otcem arcibiskupem. Setkání začne mší svatou v 15.00 hodin v kostele Svatých Andělů strážných ve Veselí nad Moravou. Při této mši svaté proběhne žehnání všem koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek, které vyjdou koledovat do ulic při Tříkrálové sbírce, tentokrát již po šestnácté. Žehnání koledníkům s účastí otce arcibiskupa, se stalo již každoroční tradicí a to vždy na dvou místech v olomoucké arcidiecézi, dopoledne proběhne žehnání v Zábřehu. Do Veselí nad Moravou se sjedou tříkráloví koledníci nejen z okolních farností veselského děkanátu, ale také i ze vzdálenějších míst. Účast potvrdili např. koledníci z Nového Hrozenkova, Kyjova, Uherského Brodu. Setkání s otcem arcibiskupem je vždy časem povzbuzení pro všechny koledníky v jejich nasazení při Tříkrálové sbírce. Po mši svaté bude následovat tříkrálový průvod městem a doprovodný kulturní program na náměstí Míru. Pro tříkrálové koledníky bude připraveno občerstvení na kulturním domě.

Všichni jsou srdečně zváni!