Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

POSLÁNÍ CHARITY

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi (stanovy Arcidiecézní charity Olomouc, dále ACHO).

Cíle a činnost

Hlavní činností ACHO je činnost charitativní, tj. zejména:

  • pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí
  • zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení

Vedlejší činností ACHO je činnost hospodářská, tj. obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

 

PODPORUJÍ NÁS

 Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme:

     

 

Spolupracují s námi:

czs_logo