Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

KDO JSME

Dne 16.5.1991 byla ve Veselí nad Moravou zřízena charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba jako nestátní zdravotnické zařízení s registrací u Okresního úřadu Hodonín. A byla to právě ošetřovatelská a pečovatelská služba sester a pečovatelek, díky níž vešla Charita do povědomí široké veřejnosti.

Z kroniky Charity Veselí nad Moravou:

"Již od 14. září pořádá Charita pro zájemce pod vedením odborných lékařských pracovníků a profesorů tříměsíční zdravotní charitativní kurs bl. Zdislavy. Předepsanou praxi nám ochotně umožnili v lůžkové části NsP u primáře MUDr. Lukeše. Po ukončení studia a složení zkoušky získá 32 těchto absolventů malý "diplom charitního pracovníka". Tito absolventi budou zapojeni do zdravotní charitativní činnosti."

Tohoto kurzu se zúčastnili věřící nejen z Veselí nad Moravou,ale také z Kyjovska a Uherského Ostrohu. Mezi přednášejícími byla řada lékařů, sester a místní kněz P. Josef Janek.

                       Kronika- ustanovení Charity          Kronika - Společná fotografie         

                         Ustanovení Charity                     Společná fotografie absolventů kurzu

Postupem času Charita rostla a nyní je nepostradatelnou součástí systému zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v našem městě. Navazuje na péči lůžkových zařízení a ambulantní péči, kterou poskytují praktičtí lékaři. Poskytuje zdravotní služby: např. komplexní ošetřovatelskou péči, která zahrnuje hygienickou péči, prevenci a ošetření dekubitů, cévkování, převazy, aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, sledování fyziologických funkcí a sociální péči zahrnující mj. celkovou koupel včetně mytí vlasů, jednoduché ošetřovatelské výkony, donášku obědů, ohřátí a podání obědu, nákupy, pochůzky, donášku léků, úklid, včetně mytí oken, pedikúru a další výkony dle dohody a domluvy s klientem, nebo jeho příbuznými.

Na úhradu pečovatelských výkonů klient zčásti přispívá, zbývající náklady na poskytování této služby jsou hrazeny ze státní dotace a dotací městských a obecních úřadů. Výkony v ošetřovatelské službě, které indikuje ošetřující lékař pacienta, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

Charita