Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

GDPR

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů. Směrnice je vnitřním předpisem Charity Česká republika s obecnou působností pro Charitu jako celek a pro všechny její organizační součásti. 

Stanovy Charity Veselí nad Moravou

Zřizovací listina

Dekret, kterým se upravují právní poměry právnické osoby Charity Veselí nad Moravou.