Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci poskytování přímé pomoci z prostředků Tříkrálové sbírky, sbírky Postní almužna

 

Já níže podepsaný/a

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………

Narozen/a: ……….……………………….

 

Trvale bytem: ……………………………………………………………………..…………………………

tímto uděluji souhlas společnosti:

Charita Veselí nad Moravou, se sídlem Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 44163967,

zapsané ve veřejném rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem: 8/1-02-725/1996 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

* jméno a příjmení
* datum narození
* adresa trvalého pobytu a faktického pobytu
* telefonní číslo
* rodinný stav
* sociální anamnéza, včetně příjmů a výdajů společně posuzovaných osob.

 

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování sociální služby v rámci výše uvedené organizace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem organizace a to maximálně po dobu 5 let od ukončení poskytování sociální služby.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na výše uvedené kontaktní údaje organizace.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
* Poskytovatel softwaru Webcarol
* Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Upozorňujeme Vás, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
* vzít souhlas kdykoliv zpět,
* požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a aktualizovat je
* v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Ve Veselí nad Moravou, dne ……………………………………………….

 

…………………………………..

podpis uživatele

 

 

Dokument ke stažení zde.