Kontakt

Pečovatelská služba - středisko Vnorovy

Tel.: 518 322 213, 604 692 329
Dražky 520, Vnorovy, 696 61
Vedoucí služby: Renata Hodonská - Vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby:

Charitní pečovatelská služba se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 313/2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách.

Seznam lidí

Renata Hodonská - Vedoucí služby
Mgr. Markéta Navrátilíková - Sociální pracovník
Pavlína Konečná - Koordinátorka střediska Vnorovy