Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

občanská bílá

 

OBČANSKÁ PORADNA CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU

Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a implementace nařízení v Občanské poradně (výběr)

Občanská poradna Charita Veselí nad Moravou poskytuje služby uživatelům zpravidla anonymně, pokud však řešení problematiky vyžaduje k řešení osobní údaje, zpracovává tyto informace o zájemcích a uživatelích sociální služby vždy dle dané problematiky, rozsahu řešení zakázky viz níže:

1) jednání se zájemcem o jednání
zpracovávané údaje: jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, řešená problematika

zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; jedná se o oprávněný zájem poskytovatele

2) uzavření smlouvy se zájemcem
zpracovávané údaje: jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, řešená problematika

zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.

3) odborné sociální poradenství
zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika, datum narození, klientské informace, soudní informace, výpis z rejstříku trestů, majetkové poměry, informace o zaměstnavateli, informace o příjmu (informace zpracovávány dle projednávané problematiky). Tyto informace nejsou zpracovávány u každého uživatele při poskytování odborného sociálního poradenství, ale vždy na základě konkrétní problematiky. Uživatel má možnost a právo vystupovat anonymně, či neuvést všechny údaje o své osobě.

zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; zákona č. 182/2006 Sb.

Správce: Arcidiecézní charita Olomouc
Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování sociální služby v rámci výše uvedené organizace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem organizace a to maximálně po dobu 5 let od ukončení poskytování sociální služby.
S výše uvedeným zpracováním uděluje uživatel svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na výše uvedené kontaktní údaje organizace

 

    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Webcarol
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Uživatel služby Občanská poradna je vždy upozorněn, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje uživatele zpracováváme a aktualizovat je
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Občanskou poradnu Charity Veselí nad Moravou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Celé znění Záznamu o činnostech zpracování, Katalogu osobních údajů, Katalogu rizik a dalších dokumentů, které se týkají GDPR, je možné na vyžádání předložit v občanské poradně.