Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

OA (2)

 

OSOBNÍ ASISTENCE 


 
"Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."          

Charles Dickens           


 

Číslo registrace:
Vedoucí služby:
Telefon:
mob. tel.:
e-mail:
1307249 
Marie Štípska - vedoucí osobní asistence
518 327 014
739 389 221
pecovatelska@veselinm.charita.cz

 

 


Provozní doba kanceláře Osobní asistence: 

PO
ÚT
ST
ČT
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30
7.00 - 17.00
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30


Poslání služby

Posláním Osobní asistence je prostřednictvím osobního asistenta umožnit uživateli
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení zvládat činnosti vycházející z konkrétních potřeb člověka v přirozeném prostředí a asistovat při činnostech, které osoba potřebuje.

Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu dopomoc druhé osoby.

Tato služba je finančně podporována městem Veselí nad Moravou a Jihomoravským krajem.


Cílová skupina

Cílovou skupinou Osobní asistence jsou osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, kterým je péče poskytována:

 • senioři (cílovou skupinu tvoří především senioři a osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci),
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením.


Služba se neposkytuje v souladu s ustanovením §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny,
 • osobám, které žádají o jinou sociální službu,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • není možno poskytnout výkony při naplnění týdenní hodinové kapacity Osobní asistence,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Charitní služba Osobní asistence v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy
Okruh osob, kterým neposkytujeme službu Osobní asistence:
 • osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, s psychiatrickou diagnózou, které nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou služba Osobní asistence není schopna poskytnout,
 • osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,
 • osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči.

Odmítnout uzavřít Smlouvu může koordinátorka střediska/vedoucí osobní asistence se zájemcem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takovému zájemci doporučí, aby kancelář navštívil jiný den a jednání by proběhlo v jiném termínu.

 

Popis činnosti

Služby poskytujeme především mladším a starším seniorům. U dospělého uživatele jde o rozvoj soběstačnosti a možnosti zachovat vlastní životní styl. U školní asistence se jedná o umožnění osobního rozvoje, vzdělání, začlenění do společnosti vrstevníků a získávání sociálních dovedností a vztahů.
Uživatel Osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby.

 

Usilujeme o

 • zůstat v domácím prostředí,
 • důstojné prožití stáří a nemoci, 
 • zachování vlastního životního stylu a aktivity,
 • pomoc pečujícím rodinám, aby mohly být co nejdéle zapojeny do péče o své blízké,
 • doplnění péče rodiny v péči o uživatele,
 • pomoc rodině – snížení psychické a fyzické zátěže v péči o uživatele,
 • udržení a zajištění kontaktu s lidmi,
 • pomoc při překonání nelehkých situací (samota, nemoc),
 • kvalitní péči po zbytek života,
 • finanční dostupnost,
 • psychickou podporu,
 • udržení fyzické kondice,
 • hygienu, stravu a čisté domácí prostředí,
 • zlepšení nepříznivé sociální situace, např. kontaktem s pracovníky Charity.

 

DSC_8891

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

SAZEBNÍK OA (platnost od 1. 3. 2017).doc

Formulář stížnosti pro uživatele 2018.doc

Pochvala pracovníka nebo činnosti OA 2018.doc