Osobní asistence

oa 
"Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému."          
Charles Dickens           


 

Číslo registrace:
Vedoucí služby:
Telefon:tel.:
mob.
e-mail:
1307249 
Renata Hodonská - vedoucí osobní asistence
518 327 014
739 389 221
pecovatelska@veselinm.charita.cz

Provozní doba kanceláře Osobní asistence: 

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30
7.00 - 17.00
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30

 

Činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje více info ZDE

Sociální služba Osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Tato služba je finančně podporována městem Veselí nad Moravou a Jihomoravským krajem.

 

Poslání služby

Posláním Osobní asistence je prostřednictvím osobního asistenta umožnit uživateli se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení zvládat činnosti vycházející z konkrétních potřeb člověka v přirozeném prostředí a asistovat při činnostech, které osoba potřebuje.
Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu dopomoc druhé osoby.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Osobní asistence jsou osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, kterým je péče poskytována:

 • senioři (cílovou skupinu tvoří především senioři a osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci),
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením.

Služba se neposkytuje v souladu s ustanovením §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny,
 • osobám, které žádají o jinou sociální službu,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • není možno poskytnout výkony při naplnění týdenní hodinové kapacity Osobní asistence,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Charitní služba Osobní asistence v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy

Okruh osob, kterým neposkytujeme službu Osobní asistence:

 • osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, s psychiatrickou diagnózou, které nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou služba Osobní asistence není schopna poskytnout,
 • osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,
 • osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči.
Odmítnout uzavřít Smlouvu může koordinátorka střediska/vedoucí osobní asistence se zájemcem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takovému zájemci doporučí, aby kancelář navštívil jiný den a jednání by proběhlo v jiném termínu.

 

Popis činnosti

Služby poskytujeme především mladším a starším seniorům. U dospělého uživatele jde o rozvoj soběstačnosti
a možnosti zachovat vlastní životní styl. U školní asistence se jedná o umožnění osobního rozvoje, vzdělání, začlenění do společnosti vrstevníků a získávání sociálních dovedností a vztahů. Uživatel Osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby.

 

Usilujeme o:

 • zůstat v domácím prostředí,
 • důstojné prožití stáří a nemoci, 
 • zachování vlastního životního stylu a aktivity,
 • pomoc pečujícím rodinám, aby mohly být co nejdéle zapojeny do péče o své blízké,
 • doplnění péče rodiny v péči o uživatele,
 • pomoc rodině – snížení psychické a fyzické zátěže v péči o uživatele,
 • udržení a zajištění kontaktu s lidmi,
 • pomoc při překonání nelehkých situací (samota, nemoc),
 • kvalitní péči po zbytek života,
 • finanční dostupnost,
 • psychickou podporu,
 • udržení fyzické kondice,
 • hygienu, stravu a čisté domácí prostředí,
 • zlepšení nepříznivé sociální situace, např. kontaktem s pracovníky Charity.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

SAZEBNÍK OA (platnost od 1. 3. 2020).pdf
Formulář stížnosti pro uživatele 2018 OA.doc
Pochvala pracovníka nebo činnosti OA 2018.doc