Den s Annou ve Stacionáři Toník
7. října 2021 Charita Veselí nad Moravou

Den s Annou ve Stacionáři Toník

Činnost Stacionáře Toník může být pro většinu veřejnosti naprosto neznámá a nedokáže si představit, co může očekávat, co je zde čeká. Jak tedy může prožít jednu obyčejnou středu uživatelka denního Stacionáře Toník, který provozuje Charita Veselí nad Moravou?

7.30 hod.
Ráno vyhlíží Anna s tatínkem u svého domu auto Charity, které ji odveze do Stacionáře Toník. Ten navštěvuje Anna ráda a přijíždí denně. Pracovník přivede Annu až do šatny ve stacionáři.
7.45 hod.
V šatně má Anna podporu personálu stacionáře při převlékání. Vybalí si svačinu a dá na připravené místo. Pak se Anna účastní programu ve stacionáři.
8.00 hod.
Anna se zapojuje dle svých možností a schopností do činností ve stacionáři. Vždy má podporu a pomoc personálu stacionáře.
Každé ráno se účastní péče o zvířata ve stacionáři. S ostatními uživateli čistí klec nebo akvárko a pak krmí zvířata. Pečujeme o želvičku Žofinku, morče Bublu, osmáka Cyrilka, rybičky, ulitníky.
8.30 hod.
Nyní máme společné zpívání. Sedneme si „s kamarády a tetami“ do kruhu a společně zpíváme. Anna dnes hrála na rumbakouli. Hudbu má ráda. Díky využití Orffových hudebních nástrojů se rozvíjí rytmické dovednosti, také motorika, představivost, fantazie, tvořivost i vnímání, pozornost, paměť a myšlení. Některé písně spojujeme s pohybem. Tím hravou formou docílíme koordinace ruky a oka, motoriky, smyslů a rozumové složky. Při hudbě se jí vždy zlepší nálada.
8.45 hod.
Dáme si krátkou rozcvičku. Je mobilní. Dokáže jednoduché cviky. Do cvičení se zapojuje aktivně, některé cviky si i sama navrhuje. Jde vidět, že cvičení u ní navozuje dobrou psychickou pohodu, kterou vyjadřuje úsměvem a hlasitými projevy spokojenosti.
9.00 hod.
Anna se s pracovníkem věnuje cílené činnosti, která je pro ni naplánována v Individuálním plánu. V současné době se Anna zaměřuje na komunikaci pomocí speciálních komunikačních pomůcek (např. Afatický slovník, komunikační knížka, piktogramy, fotografie, Sen Table….). Přes problémy v komunikaci vidíme, že komunikovat chce a má radost ze společného sdílení, trávení času, prožitků s ostatními kamarády ve stacionáři.
9.30 hod.
Následuje svačina. Svačinu má přinesenou z domu. Přinese si ji z šatny uživatelů. Připraví si tácek a hrnek. Anna si s podporou personálu uvaří kávu v kuchyňce.
10.00 hod.
Personál má připravený program pro uživatele. Dnes je to povídání na téma roční období, jaro, práce na zahrádce. Anna se zapojuje, s dopomocí personálu vypracuje pracovní list k tématu, účastní se skupinové práce, sdílí blízkost ostatních uživatelů. Ve tváři Anny je vidět, jak je vybarvováním zaujatá, jak tuto činnost má ráda.
11.00 hod.
Anna se s personálem a s ostatními uživateli vypraví na nákup surovin do Kauflandu, protože zítra budeme „vařit“. Budeme v rámci ergoterapie připravovat pomazánku. To má Anna ráda.
12.00 hod.
Je čas na oběd. Anna má oběd ze stacionáře, který si vybrala. Jí společně u stolu s ostatními uživateli. Personál stacionáře se vždy snaží o co největší soběstačnost uživatele. Anna jí sama. Po obědě, po vybídnutí personálem, si dokáže odnést talíř do kuchyně a dát do myčky na nádobí. Pro většinu uživatelů ve Stacionáři Toník není tato činnost samozřejmostí. Anna má radost z pochvaly od personálu a ze zvládnuté činnosti.
12.45 hod.
Po obědě následuje relaxace, volný čas pro Annu, tento čas věnuje hygieně, převlékání. Společně s ostatními uživateli hraje společenské hry, pije kávu, čaj, tráví společný čas. Anna ráda relaxuje na sedačce nebo v relaxačním křesle. Občas využije relaxační místnost s vodním válcem, světelnými hady nebo Space projektorem, poslouchá relaxační hudbu.
13.45 hod.
Blíží se odjezd domů. Anna odchází do šatny uživatelů, kde se za slovní podpory a fyzické dopomoci personálu převlékne, připraví na odchod domů. Čeká na auto Charity, které ji odveze domů. Rozloučí se s ostatními uživateli a personálem gestem a mávnutím ruky a odjíždí směrem k domovu, kde na ni čeká rodina.
Už dnes se těší na zítra, bude jí zase nabídnut jiný program. Pochutná si na pomazánce, kterou si s ostatními uživateli sama připraví. Bude pečovat o květiny v rámci zahradní terapie a přijde za námi canisterapeutický pes.

 

DALŠÍ PŘÍBĚH MŮŽETE NALEZNOUT NA FACEBOOKU NAŠI CHARITY

st  st

 

Marcela Tomečková

Vedoucí Stacionáře Toník
Tel.: 518 322 390 E-mail: %mnmZ~d7~5Gy47a6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb