Nový dům- aktuální informace

Podpořit rekonstrukci nového charitního domu lze:

  • modlitbou,
  • finančním darem na č. ú. 35-4594850237/0100 u KB,
  • dárcovskou DMS,
  • platbou přes QR kódy.
QR 100 Kč QR 200 Kč QR 500 Kč
Dar 100 Kč                  Dar 200 Kč                  Dar 500 Kč

 

 

Jaké důvody vedou Charitu Veselí nad Moravou k vybudování charitního domu na ulici Rumunská?

V současné době sídlíme na ulici Masarykova vedle kostelíku Panny Marie. Dům, ve kterém se nacházíme, byl postaven v roce 1996 a vzhledem k rozsahu tehdy poskytovaných služeb byl kapacitně postačující. V tu dobu jsme poskytovali pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a v domě se nacházela lékárna sv. Lukáše, Charita měla tehdy cca 20 zaměstnanců. V další letech vznikaly nové služby jako Stacionář Toník, Občanská poradna, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a ošetřovatelská a pečovatelská služba se rozrostla do výrazně větší šíře. Přesto, že jsme zakládali nová střediska přímo v terénu (Lipov, Velká nad Veličkou, Vnorovy), stávající dům již kapacitně nestačí
a např. Občanská poradna a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sídlí v komerčně pronajatých prostorách. Zejména pečovatelky se ve stávajícím charitním domě tísní v nevyhovujících podmínkách.
O vybudování nových prostor usilujeme celá léta, a když se naskytla možnost zakoupit od Českých drah jejich objekt spolu s dostatečně velkým pozemkem, který je navíc dobře situován a není daleko od středu města, požádali jsme České dráhy o prodej tohoto domu. Dům Českých drah byl navíc v poměrně dobrém stavu a vhodný k rekonstrukci. Po několikaměsíčních jednání došlo k prodeji domu a otevřela se tak cesta k realizaci tolik potřebného záměru vybudování dalšího charitního domu. Přesunutím administrativního provozu ze stávajícího charitního domu
do rekonstruovaného domu na ulici Rumunská se ve stávajícím domu uvolní prostory pro pracovnice pečovatelské
a ošetřovatelské služby, která se do těchto uvolněných prostor rozšíří. V nově rekonstruované budově bude také místo pro již zmíněnou poradnu, sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi a půjčovnu pomůcek. Kolem domu budou
k dispozici parkovací místa pro auta z terénních charitních služeb. Věříme, že realizace rekonstrukce domu zlepší podmínky lidem, kteří jménem Charity pomáhají a poskytují sociální služby a to se pozitivně projeví i v kvalitě poskytovaných služeb.

ředitel Charity Veselí nad Moravou         
Ing. Mgr. Petr Kolařík, PhD.         Aktuality

říjen 2018 Podepsání kupní smlouvy20190613_135802
Dům se nachází v ulici Rumunská č.p. 703. Odkoupen byl od Českých drah za celkovou sumu 800 000Kč.
listopad 2018 Vklad do katastru.
duben 2019 Podpis smlouvy pro stavební povolení.
Zajišťuje Ing. Josef Klouda, Ph.D. 
květen 2019

Stavební průzkum domu.Kopaná sonda u obvodových stěn domu

červen 2019

Byly zaslány pohledy na stávající dům a možné návrhy úprav.Stávající pohled na dům