Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. 
Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.

 Kardinál Miloslav Vlk, primas český, Jan Graubner, metropolita moravský.

O sbírce

Historie Tříkrálové sbírky sahá do roku 2000, ve kterém poprvé vyšli do ulic tříkráloví koledníci v olomoucké arcidiecézi. V následujícím roce již sbírka proběhla celorepublikově a je tomu tak až doposud. Sbírka probíhá  vždy ve stejném termínu od 2. do 14. ledna.

Komu sbírka pomůže?

Sbírka je pořádána za účelem pomoci lidem v nouzi a podpora charitního díla. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení  se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část, 35%, zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.
Charita Veselí nad Moravou využívá finanční prostředky získané ze sbírky na pomoc pro rodiny s dětmi, které se dostaly do tíživé životní situace a podporu dalších charitních projektů.

Konto tříkrálové sbírky

č. účtu 66008822/0800 u České spořitelny, a.s.
Adresa příjemce: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

Chcete se zapojit do koledování?

Můžete se obrátit na koordinátorku sbírky, Bc. Kristinu Komoňovou, tel. 731 626 081 nebo na tel. 518 327 213
 e-mail: p.asistent@veselinm.charita.cz

Více informací o sbírce získáte na stránkách: www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálovou sbírku můžete najít také na Facebooku: http://www.facebook.com/trikralovasbirka

 

TKS 2018 Tvarožná Lhota               TKS 2018 Vnm                TKS 2018 Hutník