Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

1.Finanční pomocukraine

Pomoc Ukrajině je možné podpořit finančním darem a to několika způsoby:
- sbírkové konto Charity ČR- číslo účtu 55660022/0800 VS 104
- sbírkové konto Charity Olomouc číslo účtu: 4030207 / 0100
- sbírkové konto naši Charity Veselí nad Moravou číslo účtu: 107-292590267/0100 (KB)                                                                      VS: 240222
                                     SS: 0558
Popřípadě lze přispět na pokladně na Charitě ve Veselí nad Moravou (pokladna)

 

Stav našeho sbírkového konta pro uprchlíky z Ukrajiny je k 7. 4. 2022 je 76 200 Kč.

 

 

2.Materiální sbírky a pomoc

Reagujeme na aktuální požadavky konkrétních rodin, jednotlivců z UK, kteří se na nás obrátí a těm zajišťujeme cílenou pomoc (ať už materiální, potravinovou, kontaktů na další zařízení, atd.).
Naše pomoc se zaměřuje také na spolupráci s firmami, které zaměstnávají občany Ukrajiny a v současné době zajišťují pomoc pro uprchlé členy jejich rodin. Dále spolupracujeme se Sociálním odborem Města Veselí nad Moravou.

 


3.Vaše nabídka nebo poptávka pomoci

Evidujeme informace o nabídkách a poptávky po materiálu a snažíme se z existujících zdrojů partnerů a místních Charit anebo vlastních zásob uspokojit materiální potřeby, se kterými se na nás uprchlíci z Ukrajiny nebo jim pomáhající subjekty obrací.

Vaše nabídky/poptávky pomoci pište nebo volejte na Bc.Kristinu Komoňovou na tel. 731 626 081 nebo e-mail: kristina.komonova@veselinm.charita.cz