Pečovatelská služba - středisko Vnorovy

Kde nás najdete

Adresa

Dražky 520, Vnorovy 69661

Na koho se můžete obrátit

Bc. Veronika Sedlářová

Vedoucí CHPS
Tel.: 518 327 014 E-mail: _.py.Zj_7lxkQOQn0lrvZ.c4YanBZd54Ys

Pavlína Konečná

Koordinátorka střediska Vnorovy
Tel.: 604 692 329 E-mail: _8IvZ.546hAoT.56LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Pečovatelská služba - středisko Vnorovy

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Veselí nad Moravou

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Veronika Sedlářová

Registrační číslo služby
5218961

Poslání a cíle

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele, s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Další informace

Charitní pečovatelská služba se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 313/2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách.