Pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Masarykova 136, Veselí nad Moravou 69801

Na koho se můžete obrátit

Bc. Veronika Sedlářová

Vedoucí CHPS
Tel.: 518 327 014 E-mail: _.py.Zj_7lxkQOQn0lrvZ.c4YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Veselí nad Moravou

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Veronika Sedlářová

Registrační číslo služby
5218961

Poslání a cíle

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele, s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím