Farní střediska Charity

S

"Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb" Mons. Jan Graubner

Odpovídáme na výzvu otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, aby v každé farnosti arcibiskupství pracovalo farní středisko Charity, sdružující dobrovolníky ve farnosti. Hlavním úkolem farních středisek je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně, a to ve spolupráci s profesionální Charitou, se kterou se navzájem doplňují. Charita při farnosti nejen ulehčuje knězi práci v sociální oblasti, ale oslovuje lidi, kteří jsou od církve vzdálení.
S radostí uvítáme zájemce o spolupráci ze všech farností veselského děkanátu, kteří by se ve svém volném čase chtěli věnovat potřebným.

 

Několik podnětů pro činnost dobrovolníků ve farnosti:
 • Pravidelná setkávání seniorů na faře (příprava setkání, programu)
 • Pravidelná setkávání maminek s malými dětmi na faře
 • Návštěvy u starých a nemocných
 • Doučování dětí (vhodné např. pro studenty)
 • Pomoc při úklidu v kostele
 • Údržba farní zahrady
 • Materiální sbírky - pomoc při organizování sbírek pro potřebné ve farnosti ve spolupráci s profesionální Charitou (sbírka oblečení, potravinové a jiné sbírky)
 • Pletení obvazů do leprosálií
 • Mikulášská nadílka (příprava Mikuláše ve farnosti, obchůzka a nadílka u osamělých seniorů nebo v sociálně slabších rodinách)
 • Účast na Tříkrálové sbírce
 • Pomoc při sbírce "Postní almužna"
 • Doprovod seniorů na procházky, odvoz do kostela
 • Technická a řemeslná pomoc potřebným (drobné opravy, sekání trávy)
 • Vzdělávací činnost ve farnosti - přednášky, besedy na různá témata
 • Informační činnost - správa webových stránek, farní zpravodaj, nástěnky
 • Organizování akcí pro seniory (poutě, zájezdy)
 • Adopce na dálku
 • Benefiční akce