Adopce na dálku

  • Charita zprostředkovává lidem, kteří se chtějí na projektu Adopce na dálku podílet, informace a konkrétní adresy děti, které je možno „sponzorovat“, tj. přispívat na jejich výživu a vzdělání.
  • Jde o děti z rozvojových zemí, např. Indie nebo Ukrajiny.
  • Sponzor dítěte se zavazuje poskytnout na vzdělání a výživu dítěte stanovený finanční obnos.
  • Jeho výše se pohybuje v závislosti na zemi, odkud dítě pochází, kolem 7.000,- Kč na rok. 
  •  Na sponzorování dítěte se mohou dohodnout např. skupiny spolupracovníků, společenství rodin či mládeže.
  • Také zaměstnanci naší organizace podporují jednoho chlapce a jednu dívku z Ukrajiny.

Máte zájem o podrobnější informace o tomto projektu?

Můžete nás kontaktovat na tel. čísle 518 326 016