Pečovatelská služba

barevné logo

 
Číslo registrace:
Vedoucí pečovatelské služby:
Telefon:
Mobil:
Adresa:
E-mail:
5218961
Bc. Veronika Sedlářová
518 327 014
739 524 367
Masarykova č. p. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
pecovatelska@veselinm.charita.cz

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle- Nadace Olga Havlové

VDV-logo

Dále nás podporují:CZ_RO_B_C   veselí
                              
Pečovatelská služba má čtyři střediska- Lipov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy.
Více informací naleznete ZDE.           
                                         

V ČEM POTŘEBUJETE POMOC A CO VÁM NAŠE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NABÍZÍ?

Provozní doba PS je od 6-22 hodin včetně sobot, nedělí a svátků po celý kalendářní rok. Mimo uvedenou provozní dobu je možná individuální dohoda.

Provozní doba kanceláře Pečovatelské služby:

V těchto provozních hodinách si může zájemce domluvit pečovatelskou službu, podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.
Pečovatelské výkony jsou poskytovány na základě Smlouvy mezi Pečovatelskou službou a uživatelem nebo jeho zástupcem.


Naše poslání

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele,s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.
Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.

Kde působíme

Pečovatelskou službu poskytujeme na území ORP Veselí nad Moravou: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny.

Mapa působnosti 2

Naše cílová skupina
Cílovou skupinou Pečovatelské služby jsou osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti
v základních životních dovednostech
, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, žijí ve svém přirozeném prostředí
a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.

*Snížená nebo úplná ztráta soběstačnosti
Soběstačnost je schopnost člověka uspokojovat své základní potřeby, především vykonávat všední denní činnosti (toaleta, oblékání, stravování, nákupy, péče o domácnost atd.). 
Při snížené nebo úplné ztrátě soběstačnosti je nutno zajistit systém služeb, který kompenzuje ztrátu vlastních schopností. Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné domluvy (Smlouvy o poskytnutí Charitní pečovatelské služby a individuálního plánu) za ním pracovníci pečovatelské služby dochází a dopomáhají mu v běžných činnostech.

*Nepříznivá sociální situace 
Nepříznivá sociální situace zahrnuje různé životní situace, ve kterých je osoba ohrožena sociálním vyloučením, nebo může být ohrožena či narušena schopnost osoby uspokojovat základní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý a nemůže nebo má oslabenou schopnost (např. z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí atd.) tuto situaci sama nějakým způsobem řešit.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita Pečovatelské služby je vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 33 uživatelů v momentálním časovém úseku. Maximální doba péče u 1 uživatele jsou 4 hodiny/1 den.

Okruh osob, kterým je péče poskytována

 • senioři,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • rodiny s dítětem/dětmi.
Výše jmenované osoby mají bydliště v obcích uvedených v územní působnosti PS (viz výše). Služby poskytujeme výše uvedeným osobám bez věkového omezení.

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla pečovatelská služba v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy.

Okruh osob, kterým neposkytujeme pečovatelské služby:

 • osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, s psychiatrickou diagnózou, které nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou pečovatelská služba není schopna poskytnout,
 • osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,
 • osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči.
Odmítnout uzavřít Smlouvu může vedoucí pečovatelské služby se zájemcem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takovému zájemci vedoucí doporučí, aby kancelář navštívil jiný den a jednání proběhlo v jiném termínu.

 

Všechny výkony Pečovatelské služby a jejich sazby najdete v Sazebníku pečovatelské služby. 

Usilujeme o:

 • důstojné prožití stáří a nemoci,
 • zachování vlastního životního stylu a aktivity,
 • dopomoc pečujícím rodinám, aby mohly být co nejdéle zapojeny do péče o své blízké,
 • pomoc rodině – snížení psychické a fyzické zátěže v péči o uživatele,
 • udržení a zajištění kontaktu s ostatními lidmi,
 • pomoc při překonání nelehkých situací (samota, nemoc),
 • zůstat po zbytek života v domácím prostředí,
 • kvalitní péči do konce života,
 • psychickou podporu,
 • hygienu, stravu a čisté domácí prostředí,
 • zlepšení nepříznivé sociální situace, např. kontaktem s pracovníky Charity.
DSC00749 (2)

 

 
Videa, která o pečovatelské službě vytvořil Institut sociální práce

Videa o pečovatelské službě na ukázku:

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 Pochvala pracovníka nebo činnosti Charitní pečovatelské služby
 Formulář stížnosti pro uživatele CHPS.doc
 SAZEBNÍK CHPS 1. 4. 2022