Pečovatelská služba

barevné logo

 
Číslo registrace:
Vedoucí pečovatelské služby:
Telefon:
Mobil:
Adresa:
E-mail:
5218961
Renata Hodonská
518 327 014
739 524 367
Masarykova č. p. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
pecovatelska@veselinm.charita.cz
                                                                          
Charitní pečovatelská služba má čtyři střediska- Lipov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy.
Více informací naleznete ZDE.                                                     

Činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje více info ZDE

Výkony Charitní pečovatelské služby jsou v domácnostech uživatelů poskytovány nepřetržitě, sedm dní v týdnu, v průběhu celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.

 

Provozní doba kanceláře Charitní pečovatelské služby:

PO   7.00 - 15.30
ÚT   7.00 - 15.30
ST   7.00 - 17.00
ČT   7.00 - 15.30
PÁ   7.00 - 15.30
V těchto provozních hodinách si může zájemce domluvit pečovatelskou službu, podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.
Pečovatelské výkony jsou poskytovány na základě Smlouvy mezi Charitou a uživatelem nebo jeho zástupcem.


Naše poslání

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou sebeobsluhu uživatele, s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.
Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.


Kde působíme

Pečovatelskou službu poskytujeme na území ORP Veselí nad Moravou: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny.

Naše cílová skupina

Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.
Při snížené nebo úplné ztrátě soběstačnosti je nutno zajistit systém služeb, který kompenzuje ztrátu vlastních schopností. Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné domluvy (Smlouvy o poskytnutí Charitní pečovatelské služby a individuálního plánu) za ním pracovníci pečovatelské služby dochází a dopomáhají mu v běžných činnostech.
Charitní pečovatelská služba zajišťuje dopomoc cílové skupině uživatelů při činnostech, které nemohou vykonávat sami a to podle sjednaného individuálního plánu a dle skutečných potřeb.
 

Kapacita služby

Kapacita Charitní pečovatelské služby je stanovena počtem hodin strávených péčí o uživatele. Maximální doba péče u 1 uživatele jsou 4 hodiny /1den.

 

Okruh osob, kterým je péče poskytována

 • senioři (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti,
 • osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
 • osoby s tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením bez věkového omezení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby,
 • rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodiny, ve kterých se narodila 3 nebo více dětí).
Výše jmenované osoby mají bydliště v obcích uvedených v územní působnosti CHPS (viz výše). Služby poskytujeme výše uvedeným osobám bez věkového omezení.

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žádá,
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Charitní pečovatelská služba v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze Smlouvy.

Okruh osob, kterým neposkytujeme Charitní pečovatelské služby:

 • osobám s psychickými poruchami, s poruchou chování s agresivními projevy, s psychiatrickou diagnózou, které nejsou
  pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou Charitní pečovatelská služba není schopna poskytnout,
 • osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,
 • osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
 • osobám s hlubokou stařeckou demencí, které potřebují komplexní a odbornou péči.
Odmítnout uzavřít Smlouvu může vedoucí pečovatelské služby se zájemcem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Takovému zájemci vedoucí doporučí, aby kancelář navštívil jiný den a jednání proběhlo v jiném termínu.

 

Všechny výkony Pečovatelské služby a jejich sazby najdete v Sazebníku pečovatelské služby. 

Usilujeme o:

 • důstojné prožití stáří a nemoci,
 • zachování vlastního životního stylu a aktivity,
 • dopomoc pečujícím rodinám, aby mohly být co nejdéle zapojeny do péče o své blízké,
 • pomoc rodině – snížení psychické a fyzické zátěže v péči o uživatele,
 • udržení a zajištění kontaktu s ostatními lidmi,
 • pomoc při překonání nelehkých situací (samota, nemoc),
 • zůstat po zbytek života v domácím prostředí,
 • kvalitní péči do konce života,
 • psychickou podporu,
 • hygienu, stravu a čisté domácí prostředí,
 • zlepšení nepříznivé sociální situace, např. kontaktem s pracovníky Charity.
Pečovatelky  
     


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 Pochvala pracovníka nebo činnosti Charitní pečovatelské služby 2018.doc
 Formulář stížnosti pro uživatele CHPS.doc
 SAZEBNÍK CHPS 1. 3. 2020