Činnosti v souladu s Regionální kartou JMK

U

V ČEM POTŘEBUJETE POMOC A CO VÁM NAŠE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NABÍZÍ?

 

Běžné úkony péče o vlastní osobu:
 • Oblékání, svlékání, obouvání, zouvání (např. volba vhodného oblečení dle počasí, úprava vzhledu před odchodem ven)
 
Osobní hygiena:
 • Denní hygiena (např. mytí obličeje, rukou, česání, mytí vlasů atd.)
 • Mytí, koupání (např. sprchování, koupel ve vaně na lůžku atd.)
 • Výkon fyziologické potřeby (např. použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek atd.)
 
Samostatný pohyb:
 • Změna polohy (např. změna polohy na lůžku, posazení, vstávání z lůžka atd.)
 • Manipulace s předměty (např. manipulace s předměty denní potřeby atd.)
 • Pohyb ve vlastním prostoru (např. bezpečný pohyb ve vlastní domácnosti)
 • Pohyb mimo domácnost (např. chůze, pohyb mimo dům atd.)
 
Stravování:
 • Příprava a příjem stravy (např. příprava stravy, ohřátí, servírování na talíř, porcování a příjem stravy atd.)
 • Zajištění, dovoz stravy (např. nákup a dovoz potravin, dovoz oběda atd.)
 
Péče o domácnost:
 • Úklid a údržba domácnosti (např. mytí nádobí, úklid domácnosti atd.)
 • Péče o oblečení, boty (např. praní, žehlení, uložení prádla, čištění bot atd.)
 • Udržení tepelné pohody a obsluha spotřebičů (např. větrání místnosti, topení atd.)
 • Nakládání s odpady (např. třídění a vynášení odpadu atd.)
 
Zajištění kontaktu se společenským prostředím:
 • Společenské kontakty (např. navazování kontaktu s rodinou, přáteli, sousedy atd.)
 • Orientace (např. v čase, prostoru, osobách atd.)
 • Komunikace (např. srozumitelné vyjádření vlastních potřeb nebo alternativní komunikace atd.)
 • Využívání běžných veřejných služeb (např. návštěva obchodu, pošty, kulturních akcí, vyřizování na úřadech, u lékaře apod.)
Péče o zdraví:
 • Zdravotní prevence (např. přivolání pomoci, prevence pádu atd.)
 • Zdraví, zdravá výživa (např. návštěva lékaře, zajištění léků, dodržování diety atd.)
 • Zajištění bezpečí (např. využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, omezení rizika pádu atd.)
Seberealizace:
 • Vzdělávání (např. získávání dovedností a vědomostí, doprovod do školského zařízení atd.)
 • Pracovní uplatnění (např. příprava na zaměstnání, zaměstnání atd.)
 • Oblíbené činnosti (např. poslech hudby, sledování TV, videa atd.)         
 
Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
 • Finanční a majetková oblast (např. hospodaření s financemi, sociální dávky atd.)
 • Ochrana práv (např. zneužívání, domácí násilí apod.)
 
Podpora rodičovských kompetencí:
 • Péče o děti (např. zajištění plnění školních povinností, péče o dítě atd.)