Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

        občanská bílá                   

 

OBČANSKÁ PORADNA 

 

Jestli najdete v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam“

 

Služby Občanské poradny jsou bezplatné a anonymní

Číslo registrace:
Vedoucí služby:
Pracovní tým:
 
Adresa:
Telefon:
3489996
Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů
Mgr. Lenka Koleňáková 
Mgr. Jana Pinkavová – dluhové poradenství
Masarykova č. p. 1769, 698 01 Veselí nad Moravou
518 326 227, 739 389 219 – dluhové poradenství

Pokud se Vám stane, že telefon není zvednut, je pravděpodobně ztišen z důvodu probíhající konzultace. Doporučujeme proto zkoušet volat opakovaně, vhodnější je volání cca 5-10 minut před celou hodinou.

 
 E-mail:                  poradna@veselinm.charita.cz 
                               dluhove.poradenstvi@veselinm.charita.cz  
            

Obracet se na nás můžete i prostřednictvím e-mailu. Ve zprávě  můžete orientačně napsat okruh svých potřeb, aktuální problém, který chcete řešit, jaké kroky jste v této věci už podnikli. Můžete také rámcově navrhnout termíny setkání, které by Vám vyhovovaly. Termín je považován za závazný až po oboustranném potvrzení. Kontaktovat se Vás pokusíme do 24 hodin.

Občanská poradna má již více než patnáctiletou tradici. Vznikla 1. 7. 1999 a od roku 2007 poskytuje své služby 5 dní v týdnu.

Provozní doba občanské poradny (konzultace pro uživatele):

Po

8:30 – 11:30

13:00 – 17:00

 

Út

8:30 – 11:30

13:00 – 15:00 

dluhové poradenství   8:30 – 11:30

St

8:30 – 11:30

13:00 – 16:00

 

Čt

8:30 – 11:30

13:00 – 15:00

dluhové poradenství   8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

8:30 – 11:30

 

dluhové poradenství  10:30 – 11.30 13:00 – 15:00

Poslední konzultace se uskuteční nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.

Občanská poradna:           kancelář v přízemí
Dluhové poradenství:        kancelář v 1. patře (dluhové poradenství – pouze na objednání)

        

Jména pracovníků, se kterými se můžete v poradně setkat:
Mgr. Lenka Koleňáková- Poradkyně, sociální pracovnice                                                                                                       
Mgr. Jana Pinkavová-  Poradkyně, sociální pracovnice,osobní finanční a dluhové poradenství

   

Poskytování služeb občanské poradny je možné osobním kontaktem přímo v poradně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Vždy je však vhodnější se do poradny předem objednat, týká se to především dluhového poradenství, vzhledem k tomu, že v poradně může aktuálně probíhat konzultace. Přesto zájemce o službu může poradnu navštívit osobně, i když není objednán. 

Službu poskytují plně kvalifikovaní sociální pracovníci (nikoliv právnící)- poradci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou kompetentní pro výklad a interpretaci těch právních dokumentů, které mají souvislost s problémem uživatele.

Pro možnost využití služby nepotřebujete žádné předchozí doporučení či potvrzení. 

 

 Zásady Občanské poradny jsou: 

 • nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní odborné psychosociální poradenství,
 • individuální a lidský přístup
  

Co je naším posláním? 

Posláním je poskytování poradenství a podpory lidem, kteří se na ni obrátí v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.
Své poslání naplňuje poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací, kontaktů na jiná odborná pracoviště a případnou další pomoc.

 

O co usilujeme? 

Hlavním cílem je společně s uživatelem definovat jeho problém a obeznámit jej s možnými variantami řešení. Uživatel sám rozhoduje o tom, kterou variantu řešení si zvolí. To vede uživatele k většímu uvědomování si odpovědnosti za řešení jeho problémů. Ideálním cílovým stavem je vyřešení konkrétního problému uživatele, zlepšení jeho sociální situace a posílení jeho důvěry v sebe a v to, že dokáže sám přispět k vyřešení svých problémů.

  

Cílem občanské poradny je: 

 • uživatel, který se orientuje ve své situaci,
 • uživatel, který ví, jak hájit svá práva,
 • uživatel, který zná svoje povinnosti,
 • uživatel, který zná možnosti řešení,
 • uživatel, který umí vyjádřit své potřeby a přání,
 • uživatel, který zná dostupné služby,
 • uživatel, který má dostatek informací k řešení svého sociálního problému. 

  

Jaká je naše cílová skupina?

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s věkovým vymezením od 16 let a výše, bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání.
Jsou to osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace (řeší bytové, manželské či partnerské, vztahové, finanční potíže), kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.
Důvodem jejich snížené kompetence k řešení jejich nepříznivé situace bývá tělesný handicap, psychický stav, neexistující nebo špatně fungující sociální vazby, nedostatečné všeobecné vzdělání, současná krize, aktuální bezmocnost, nebo sociálně-znevýhodňující prostředí.
Poradna poskytuje své služby všem uživatelům bez omezení lokální působnosti.

 

 Poradna má právo odmítnout spolupráci se zájemcem, který: 

 • nesplňuje věkovou hranici,
 • požaduje jiný druh služby, než Občanská poradna nabízí,
 • se kterým byla ukončena spolupráce z důvodu porušování pravidel a povinností ve stejném zařízení v posledních 6 měsících.

  

Poradna má právo aktuálně nepřijmout zájemce, který:

 • je prokazatelně a viditelně nositelem infekčního onemocnění,
 • je viditelně pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy…),
 • se chová nevhodně př. slovně napadá při vstupu do služby poradce, je agresivní.

  

V jakých oblastech je poradenství poskytováno? 

 • systém sociálních dávek a pomoci
 • nemocenské a důchodové pojištění
 • pracovně-právní problematika
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • školství a vzdělávání
 • zdravotnictví
 • ochrana spotřebitele
 • právní systém ČR a EU a právní ochrana, trestní právo, ústavní právo, občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • finanční a rozpočtová problematika, náhrada škody, dluhy, exekuce
 • problematika bydlení

 V rámci Občanské poradny působí i cílené DLUHOVÉ PORADENSTVÍ, které se zaměřuje na exekuce, insolvenční řízení, finanční poradenství.

  

Co vám můžeme nabídnout: 

 • nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní odborné psychosociální poradenství,
 • dluhové poradenství zaměřené na orientaci ve finanční situaci, nastavení rodinného rozpočtu, sepsání splátkového kalendáře, pomoc se zvýšením svého příjmu (vyřízení sociálních dávek, hledání zaměstnání, levnějšího bydlení), komunikace s věřiteli, exekutory, sepsání námitky proti nákladům řízení, odporu proti platebnímu rozkazu, zhodnocení předpokladů klienta pro vstup do oddlužení.
 • praktické, věcné informace, aktivní pomoc při vyplňování formulářů, pomoc s psaním dopisů, vysvětlování obsahu dokumentů,
 • kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc,
 • odkazování, odesílání, intervence ve prospěch uživatele,
 • pomůžeme Vám hledat řešení v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, sociální pomoci, pracovněprávních vztahů, majetkoprávních vztahů, správním řízení, při jednání na úřadech.

  

Občanská poradna je institucí, která nemůže ani nechce nahrazovat odbornou práci profesionálních právníků, nezastupuje uživatele při soudních sporech, neřeší komerční záležitosti. Nejedná se o psychologickou, manželskou poradnu, či advokátní kancelář, neprovádíme výpočty daní, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory, nepůjčujeme finanční prostředky, nezajišťujeme ošacení, ubytování. Nejsme krizové centrum, či kopírovací služba. Můžeme Vám však pomoci se v problému lépe orientovat a poskytnout odkazy
na potřebné instituce nebo Vaše záležitosti společnou cestou zcela vyřešit.