Naše historie

Charita

Na svátek svatého Jana Nepomuckého dne 16. 5. 1991 byla ve Veselí nad Moravou ustanovena FARNÍ CHARITA. Toto ustanovení bylo schváleno a požehnáno P. Josefem Jankem (administrátor veselské farnosti) při mši svaté.
Zodpovědným pracovníkem (ředitelem) Charity byla jmenována p. Marie Vodná, MUDr. Kopecká byla zvolena pokladníkem a Ing. Sedláčková byla zvolena tajemníkem. Dále z přihlášených dobrovolníků byl vytvořen 28 členný výbor Charity.

Mezi prvními službami byly zřízeny služby ošetřovatelská a pečovatelská. A byla to právě ošetřovatelská a pečovatelská služba sester a pečovatelek, díky níž vešla Charita do povědomí široké veřejnosti.

Z kroniky Charity Veselí nad Moravou:

"Již od 14. září pořádá Charita pro zájemce pod vedením odborných lékařských pracovníků a profesorů tříměsíční zdravotní charitativní kurs bl. Zdislavy. Předepsanou praxi nám ochotně umožnili v lůžkové části NsP u primáře MUDr. Lukeše. Po ukončení studia a složení zkoušky získá 32 těchto absolventů malý "diplom charitního pracovníka". Tito absolventi budou zapojeni do zdravotní charitativní činnosti."

Tohoto kurzu se zúčastnili věřící nejen z Veselí nad Moravou,ale také z Kyjovska a Uherského Ostrohu. Mezi přednášejícími byla řada lékařů, sester a místní kněz P. Josef Janek.

                       Kronika- ustanovení Charity                            Kronika - Společná fotografie         

                         Ustanovení Charity                        Společná fotografie absolventů kurzu           

Postupem času Charita rostla a nyní je nepostradatelnou součástí systému zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v našem městě. Navazuje na péči lůžkových zařízení a ambulantní péči, kterou poskytují praktičtí lékaři. 
Na úhradu pečovatelských výkonů klient zčásti přispívá, zbývající náklady na poskytování této služby jsou hrazeny ze státní dotace a dotací městských a obecních úřadů. Výkony v ošetřovatelské službě, které indikuje ošetřující lékař pacienta, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

V aktuální době Charita Veselí poskytuje celkem šest sociálních a zdravotních služeb (viz Naše služby), provozujeme lékárnu sv. Lukáše, půjčovnu pomůcek a v neposlední řadě poskytujeme pastorační péči.

Pracovníci Charity
Pracovníci Charity Veselí nad Moravou v květnu 2018