Poslání Charity

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi.

(stanovy Arcidiecézní charity Olomouc, dále ACHO)


CÍLE A ČINNOST:
Hlavní činností ACHO je činnost charitativní, tj. zejména:
- pořádání sbírek, účelových
a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí
- zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení

Vedlejší činností ACHO je činnost hospodářská, tj.
- obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.