Domácí zdravotní péče

ošetřo bílá

 
Vedoucí domácí zdravotní péče:
Telefon:
Mobil:
Adresa:
E-mail:
Motyčková Monika
518 322 213
608 860 479
Masarykova č. p. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
zdravotni.pece@veselinm.charita.cz

                                                       

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle- Nadace Olga Havlové

VDV-logo-2017

nadace-agrofert-logo-ctverec-3    

Domácí zdravotní péče je odborná zdravotní péče, která je indikována praktickými lékaři, nebo při propuštění pacienta z nemocnice odbornými ošetřujícími lékaři. Poskytují ji registrované všeobecné sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.Pracovnice se celoživotně vzdělávají, absolvují odborné semináře,školení, kurzy,konference aj.

 

Provozní doba kanceláře:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30
7.00 - 17.00
7.00 – 15.30
7.00 - 15.30
 • Žádosti o péči jsou přijímány kdykoliv v pracovní dny.
 • Spolupracujeme s praktickými lékaři.
 • Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Provoz zajišťuje tým zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu v průběhu celého roku včetně sobot,nedělí a svátků.

Poslání služby

Posláním naší domácí zdravotní péče je zajistit odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů a oddálit jejich pobyt v nemocni nebo jiném zdravotnickém zařízení.Péče je poskytována všem osobám na základě indikace praktického lékaře.

 

Cíl služby

Cílem je zlepšení kvality života, vedení a aktivizace k soběstačnosti a samostatnosti,zamezení vzniku komplikací, zmírnění bolestí a potíží, zhojení defektů, psychická podpora nejen pacientů, ale i rodinných příslušníků.

 

Domácí zdravotní péče je od června 2010 rozšířena o poskytování paliativní péče.

Cílem domácí paliativní péče je zajistit kvalitní a odbornou péči, psychickou a tělesnou podporu pacientům v terminálním stádiu života a umožnit jim zůstat do konce života ve svém domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. S pomocí a ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři, lékaři ambulancí bolesti, psychologem, duchovními, sociálními pracovníky, týmem registrovaných všeobecných sester a pečovatelek pomáháme nemocným zvládat složitou životní situaci, tlumit bolest a zmírnit další projevy nemoci, vyrovnat se z nemocí, podpořit pečující rodinu a zachovat kvalitu života umírajících.

 

Oblast působení:

Zdravotní sestry dojíždí do domácností občanů ve Veselí nad Moravou, Vnorovech, Domaníně, Bzenci, Moravském Písku, Syrovíně, Těmicíc, Blatnici, Suchově, Kozojídkách, Žeravinách, Hr.Lhotě, Lipově, Louce, Tasově a do dalších obcích Horňácka.

 

Nejčastěji poskytované úkony sestry DZP (domácí zdravotní péče)

 • zajištění aplikace injekcí, inzulínu, infuzí,
 • zajištění odběrů biologického materiálu (krve, moče, sputa, stolice),
 • převazy dekubitů,operačních ran, bércových vředů, popálenin,
 • ošetření všech druhů stomií,
 • cévkování, očistné klyzmata,
 • měření fyziologických funkcí,
 • zaučení rodinných příslušníků,
 • ošetřovatelská rehabilitace, aktivizace,
 • nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti,
 • ošetřování chronicky nemocných,
 • hospicová péče (péče o umírající), podpora rodinných příslušníků.

 

Nabízíme komplexní péči v domácnostech pacientů a uživatelů.
Na domácí zdravotní péči úzce navazuje pečovatelská služba. Všichni pacienti a uživatelé mají možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

5