Dary na činnost

ZPŮSOBY POMOCI:

Charitu Veselí nad Moravou můžete podpořit několika způsoby:
  • finančním darem na č. ú. 35-4594850237/0100 u KB,
  • dárcovskou DMS,
  • materiální pomocí (konkrétní požadavek na materiální pomoc pro konkrétní klienty, bývá uveřejněný na našich webových stránkách, na vývěsce Charity Veselí n.M.),
  • nabídkou profesionálních služeb (právníci, psychologové,...),
  • dobrovolnou pomocí,
  • modlitbou, 
  • platbou přes QR kódy. 
                
QR 100 Kč QR 200 Kč QR 500 Kč
Dar 100 Kč    Dar 200 Kč       Dar 500 Kč

ÚVODNÍ SLOVO:

Charita Veselí nad Moravou je poskytovatelem zdravotních služeb a několika sociálních služeb, kdy se řadíme mezi nestátní neziskové organizace s vícezdrojovým financováním. Náš rozpočet je částečně tvořen příjmem z našich služeb, nadačních fondů, grantových projektů, dotací z MPSV, dotací z ORP Veselí nad Moravou apod. Prostředky, které sociální služba získá z nadací, ministerstva či jiných institucí jsou pak velmi často vázány na určitý účel, čímž neumožňuje volně disponovat s penězi a přerozdělovat je dle aktuální potřeby do oblasti, které se nachází
ve finančním deficitu. 
Podpora neziskového sektoru komerční sférou je znakem vyspělé občanské společnosti. Velmi si této pomoci vážíme a za dosavadní spolupráci děkujeme. 

 

PODĚKOVÁNÍ:

Jsme si vědomi toho, že pomoc druhému není v dnešní době samozřejmostí a vážíme si jakékoli formy daru, který přispívá ke zkvalitnění poskytování sociální služby nebo pomáhá přímo uživatelům sociálních služeb v řešení jejich nepříznivé sociální situace.

DSC06220