Dobrovolníci

Naše služby by nebyly možné bez obětavé pomoci dobrovolníků. Jak se můžete zapojit?

Chcete se stát dobrovolníkem?

Dobrovolníci v domácnostech uživatelů
Dobrovolník dochází pravidelně do domácnosti uživatele a tráví s ním volný čas např. formou předčítání, rozhovoru, společné procházky nebo hraním stolních her či dalších aktivit.
Dobrovolníci při prezentaci Charity
Dobrovolníci jsou zapojováni do různých aktivit pořádaných Charitou nebo i jinými organizacemi, kde Charita prezentuje své služby. Jedná se např. o sbírku potravin, účast na stanovišti na pohádkovém lese, či prezentace na Dnu rodiny.
Dobrovolníci při sbírkách
Dobrovolníci se mohou zapojit do Tříkrálové sbírky jako vedoucí skupinek nebo jako koledníci. Dále vypomáhají při sbírce potravin, či dalších sbírkách pořádaných naší Charitou.
Dobrovolníci při odvozech na bohoslužby
Dobrovolníci zajišťují odvozy zájemců z řad veřejnosti na nedělní bohoslužby ve Veselí nad Moravou.

 

Pokud Vás některá z dobrovolnických služeb zaujala, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 731 626 081 nebo na emailové adrese kristina.komonova@veselinm.charita.cz.