Domácí hospicová péče

DHP 

 

„Slovo, které Ti pomůže jít dál, si sám neřekneš.“ 

 (africké přísloví)

DSC_7794  

                 

Projekt spolufinancuje                                     Projekt podporuje

jmk                nadace-agrofert-logo (002)

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle- Nadace Olga Havlové

VDV-logo-2017

 

Kontakty: 

Domácí hospicová péče
Masarykova 136
698 01 Veselí nad Moravou

E-mail: charita@veselinm.charita.cz

Jana Žádníková
Telefon: 518 322 213, 608 860 479 
Email: jana.zadnikova@veselinm.charita.cz

 

 Domácí hospicová péče:
 • je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu,
 • chápe umírání jako přirozenou součást lidského života,
 • vychází z toho, že každý člověk prožívá závěrečnou část svého života se všemi jeho tělesnými, duševními, sociálními, duchovními a kulturními aspekty zcela individuálně,
 • chrání důstojnost nevyléčitelně nemocných a klade hlavní důraz na kvalitu života,
 • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.
Poslání služby:
Zajistit a umožnit umírajícím pacientům dožít svůj život ve svém vlastním domácím prostředí v kruhu rodiny a blízkých.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří pacienti v konečném stádiu života.

 

Cíl:

 • zajistit odbornou péči a pomoc,
 • udržet kvalitu života,
 • zachovat lidskou důstojnost,
 • zmírnění bolesti,
 • podpora umírajícím i rodinným příslušníkům. 
 

Komplexní péči zajišťuje tým vyškolených pracovníků:

 • zdravotní sestry,
 • pečovatelky,
 • sociální pracovníci,
 • praktičtí lékaři,
 • odborní lékaři pro léčbu bolesti,
 • psycholog,
 • duchovní různých církví,
 • dobrovolníci.

 

Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve městě Veselí nad Moravou a okolních obcích.