Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

DHP 

 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE  

 

„Slovo, které Ti pomůže jít dál, si sám neřekneš.“ 

 (africké přísloví)

DSC_7794  

                 

                 Projekt spolufinancuje                           Projekt podporuje      

jmk2                nadace-agrofert-logo (002)

 

  Podpořeno z programu Výboru dobré vůle- Nadace Olga Havlové

VDV-logo-2017

 

Kontakty: 

Domácí hospicová péče
Masarykova 136                 
698 01 Veselí nad Moravou
E-mail: charita@veselinm.charita.cz
Jana Žádníková
Telefon: 518 322 213, 608 860 479 
Email: jana.zadnikova@veselinm.charita.cz

 

 

Domácí hospicová péče:

 • je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu,

 • chápe umírání jako přirozenou součást lidského života,

 • vychází z toho, že každý člověk prožívá závěrečnou část svého života se všemi jeho tělesnými, duševními, sociálními, duchovními a kulturními aspekty zcela individuálně,

 • chrání důstojnost nevyléčitelně nemocných a klade hlavní důraz na kvalitu života,

 • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.

 

Poslání služby:

Zajistit a umožnit umírajícím pacientům dožít svůj život ve svém vlastním domácím prostředí v kruhu rodiny a blízkých.
 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří pacienti v konečném stádiu života.

 

Cíl:

 • zajistit odbornou péči a pomoc,

 • udržet kvalitu života,

 • zachovat lidskou důstojnost,

 • zmírnění bolesti,

 • podpora umírajícím i rodinným příslušníkům. 

 

Komplexní péči zajišťuje tým vyškolených pracovníků:

 • zdravotní sestry,

 • pečovatelky,

 • sociální pracovnice,

 • praktičtí lékaři,

 • odborní lékaři pro léčbu bolesti,

 • psycholog,

 • duchovní různých církví,

 • dobrovolníci.

 

Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve městě Veselí nad Moravou a okolních obcích.