Stacionář Toník

Kde nás najdete

Adresa

Kollárova 1235, Veselí nad Moravou 69801

Na koho se můžete obrátit

Marcela Tomečková

Vedoucí Stacionáře
Tel.: 518 322 390 E-mail: %mnmZ~d7~5Gy47a6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Stacionář Toník

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Charita Veselí nad Moravou

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Marcela Tomečková

Registrační číslo služby
9233766

Poslání a cíle

Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Snažíme se zabránit jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti a umožňujeme využití jejich jinak volného času. Své aktivity zaměřuje stacionář Toník na pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, ale žijí se svými blízkými doma.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením