Postup prací na domě

 

září 2022

Ukončení betonáže základů k 16. 9. 2022.

září 2022

Betonování základů nové budovy. 20220906_121622

srpen 2022

Výkopové práce před betonováním základů.

srpen 2022

Zahájení teréních úprav a postupné výkopové práce. 

červenec 2022

Původní budova byla srovnána se zemí.

červenec 2022

Dne 18. 7. 2022 došlo k požehnání a poklepání základního kamene budovy centra služeb Charity VNM.

červenec 2022

Začaly demoliční práce na domě. 20220715_094235

prosinec 2019

Stavební povolení nabylo právní moci.stavební povolení

listopad 2019

Bylo uděleno stavební povolení.

září 2019

Podání žádosti o stavební povolení.

červen 2019

Byly zaslány pohledy na stávající dům a možné návrhy úprav.Stávající pohled na dům

květen 2019

Stavební průzkum domu.Kopaná sonda u obvodových stěn domu

duben 2019

Podpis smlouvy se zhotovitelem projektu.
Zajišťuje Ing. Josef Klouda, Ph.D. 

listopad 2018

Vklad do katastru.

říjen 2018

Podepsání kupní smlouvy20190613_135802
Dům se nachází v ulici Rumunská č.p. 703. Odkoupen byl od Českých drah.