Kontakt

Pečovatelská služba

Tel.: 518 327 014
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01
Vedoucí služby: Renata Hodonská - Vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Renata Hodonská - Vedoucí služby
Bc. Josef Čajka, DiS. - Sociální pracovník
Mgr. Markéta Navrátilíková - Sociální pracovník
Bc. Veronika Sedlářová - Sociální pracovník
Ivana Třináctá - Koordinátorka střediska VNM
Bc. Kristina Komoňová - Pastorační asistent