Poděkování Výboru dobré vůle
10. června 2020 Charita Veselí nad Moravou

Poděkování Výboru dobré vůle

Charita Veselí nad Moravou děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za finanční příspěvek na vybavení středisek pečovatelské služby. 

Díky tomuto příspěvku jsme mohli vybavit kancelářské prostory nábytkem a pomůckami pro pracovníky Pečovatelské služby a tím zajistit kvalitnější způsob vedení dokumentace o uživatelích. Příspěvek nám pomohl vytvořit kvalitnější pracovní podmínky.
Ještě jednou nadaci velmi děkujeme.
Tým pracovníků Pečovatelské služby

000608