Přednáška Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D
9. července 2021 Charita Veselí nad Moravou

Přednáška Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D

Srdečně Vás zveme na přednášku Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D

 

přednáška Péče o pečující

 
 
 
 
 
 
Přednáška se řídí platnými vládními nařízeními, proto žádáme všechny účastníky přednášky, aby při příchodu prokázali splnění jedné z následujících podmínek:
-doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
-doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
-absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
-doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
-aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Prosíme o dodržení podmínek. Děkujeme za pochopení ????