Stacionář Toník a Týden sociálních služeb
4. října 2021 Charita Veselí nad Moravou

Stacionář Toník a Týden sociálních služeb

Týden od 4. 10. do 10. 10.  se nese ve znamení Týdne sociálních služeb. V rámci tohoto týdne, do kterého se zapojují některé naše služby, bychom vám rádi představili první službu, kterou je náš Stacionář Toník...    

Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Snažíme se zabránit jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti a umožňujeme využití jejich jinak volného času. Své aktivity zaměřuje stacionář Toník na pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, ale žijí se svými blízkými doma.
 
Více informací o službě se můžete dovědět 6. 10. 2021, kdy proběhne Den otevřených dveří ve Stacionáři Toník.
Přijďte se dovědět nové informace a promluvit si s našimi pracovnicemi ze Stacionáře Toník.
 
Všichni jste srdečně zváni ????????‍♀️❤️
Zve pracovní tým Stacionáře Toník 
Toník  
 
 
 
 
 
 
 
plakat-final-2021