Finanční přehled

NÁKLADY

Rok 2022

Stavební práce 

Stavební společnost Kněždub spol. s.r.o.

1 051 830 Kč

Autorský dozor

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

10 222 Kč

Koordinace BOZP

Typro, Ing Tyml

44 165 Kč

právní poradenství- kupní smlouva

JUDr. Petráčková Marie, advokát

400 Kč

zpracování žádosti o dotaci po schválení

Plus Projekt, s.r.o.

181 500 Kč

právní služby - Studium a kontrola smlouvy o dílo

Lesius advokáti, s.r.o.

20 147 Kč

projektová podpora ve výběrovém řízení

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

12 600 Kč

Celkem náklady za rok 2022                                                               1 320 864  Kč
Rok 2021

kup. smlouva - dokoupení parcely, garáže

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D.

261 000 Kč

poplatek za vklad

Katastrální úřad Hodonín

2 000 Kč

správní poplatek- užívání komunikace

Město Veselí n. M. - stavební úřad

1 000 Kč

správní poplatek- povolení stavby

Město Veselí n. M. - stavební úřad

10 000 Kč

výpočet tepelné stability, průkaz energ. náročnosti budovy

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

6 500 Kč

výpis z Katastru nemovitosti 

Česká pošta

250 Kč

studie- snížení spotřeby primární energie z neobnov. zdrojů

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

20 500 Kč

projektová dokumentace k vyjádření dotčených orgánů a správců inže. sítí

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

80 000 Kč

právní služby - návrh Smlouvy 

JUDr. Petráčková Marie, advokát

7 000 Kč

Projektová dokumentace- zpracování výkazů výměr

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

50 000 Kč

poplatek výpis z Katastru nemovitosti

Česká pošta

250 Kč

Projekt. dokumentace pro staveb. úřad

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

15 000 Kč

nové odběrné místo-přípojka elektřiny

EG.D, a.s.

16 000 Kč

finální verze projektové dokumentace

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

86 000 Kč

správní poplatek- změna stavby před dokončením

Město Veselí n. M. - stavební úřad

1 000 Kč

zpracování žádosti o dotaci 

Plus Projekt, s.r.o.

24 200 Kč

zpracování studie providitelnosti

Plus Projekt, s.r.o.

60 500 Kč

Celkem náklady za rok 2021                                                               641 200  Kč

 

Rok 2020

připomínky a doplnění ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci

JUDr. Petráčková Marie, advokát

5 000 Kč

Zpracování projektové dokumentace na odstranění objektu a zpracování studie novostavby

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

43 000 Kč

poplatek odstranění stavby

Město Veselí n. M.

500 Kč

projektová dokumentace pro správce inžen. sítí a dotčených orgánů

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

135 000 Kč

správní poplatek- žádost o povolení připojení

Město Veselí n. M. - stavební úřad

        500 Kč

projektová dokumentace - staveb. úřad

Ing. Josef Klouda, Ph.D.

28 500 Kč

Celkem náklady za rok 2020                                                                212 500  Kč

 

Rok 2019

správní popl. - osvědčení

Město Veselí n. M.

500 Kč

zaměření a pasport stavby

Ing. Jiří Nejezchleba

26 000 Kč

poplatek za připojení k distr. síti- elektrika

E.ON

25 000 Kč

správní popl.-povolení zvlášt.užívání místní komunikace

Město Veselí n. M.

1 000 Kč

Celkem náklady za rok 2019                                                                 52 500  Kč

 

Rok 2018

právní služby- návh smlouvy

JUDr. Petráčková Marie, advokát

13 000 Kč

pořízení nemovitosti

České dráhy

810 000 Kč

daň z nabytí nemovitosti

Finanční úřad

32 400 Kč

Celkem náklady za rok 2018                                                                        855 400 Kč

 

Dotace, dary

sbírka 2019   263 000 Kč
sbírka 2019   416 194,49 Kč
sbírka 2018   407 831,10 Kč
sbírka 2017   373 685,19 Kč
Celkem výnosy                                                                   1 560 710, 78 Kč