Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

AKTUALITY

Putovní výstava

Výstava fotografií k 25. výročí založení Charity Veselí nad Moravou

Postní almužna 2016

Výsledky postní almužny

Vernisáž

Vernisáž

Výstava fotografií ke 25. výročí založení Charity. Fotografie z vernisáže naleznete ve fotogalerii.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

 

Výtvarná soutěž

VOLNÉ MÍSTO VE STACIONÁŘI TONÍK

Stacionář Toník má volné místo pro přijetí jednoho uživatele. Podrobnější informace získáte na tel. č. 518 322 390

PLACENÍ KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

Změna provozní doby pro výběr plateb za zapůjčené pomůcky.

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Setkání vedoucích tříkrálové sbírky

Dne 5.2. 2016 v 19.00 hodin na faře ve Veselí nad Moravou proběhne setkání vedoucích skupinek tříkrálové sbírky. Další setkání se uskuteční 11.2. 2016 v 18.00 hodin na faře ve Vnorovech.

Všichni jste srdečně zváni!